Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Informace: COVID-19

Informace: COVID-19

Zveřejněno dne: 12.5.2020
ÚŘEDNÍ HODINY OÚ BUDOU PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU ZACHOVÁNY VE STÁVAJÍCÍM ROZSAHU – SUDÁ STŘEDA 15:00 – 17:00

Pro komunikaci prosím využívejte přednostně telefonické a e-mailové spojení.
Při osobní návštěvě obecního úřadu je nutné použít osobní ochranné prostředky dýchacích cest.

Obec v případě potřeby a výzvy zajistí seniorům starších 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně nákupu potravin a léků.

Použité roušky, respirátory, kapesníky a další použité ochranné prostředky a pomůcky shromažďujte výhradně do pytlů a tyto zavázané pytle odkládejte do směsného komunálního odpadu (popelnic, odpadových pytlů).

Aktuální informace o výskytu koronaviru ve Středočeském kraji naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice, tedy www.khsstc.cz

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé obce zde mohou nalézt relevantní informace.