Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Kontejner na velkoobjemový odpad

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 28.4.2020
O víkendu 16. a 17. května 2020 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Kontejner bude přistaven již během pátku 15.5. a odvezen bude v pondělí 18.5.2020.

Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie a obaly jimi znečištěné, baterie, azbeztové výrobky, atd.), dále pneumatiky, elektronika apod.

Do kontejneru patří nábytek, koberce, lina, keramika, starý textil, drobný stavební odpad apod.

Ostatní odpady z domácností jako papír, plasty a sklo vhazujte do příslušných kontejnerů na tříděný odpad.