Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Kontejner na velkoobjemový odpad

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 11.5.2022
O víkendu 11. a 12. června 2022 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Kontejner bude přistaven již během pátku 10.6. a odvezen bude v pondělí 13.6.2022.

Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie a obaly jimi znečištěné, baterie, azbeztové výrobky, atd.), dále pneumatiky, elektronika apod.

Do kontejneru na velkoobjemový odpad patří nábytek, koberce, lina, keramika, starý textil, drobný stavební odpad apod.

Ostatní odpady z domácností jako papír, plasty a sklo vhazujte prosím do příslušných blízkých kontejnerů na tříděný odpad.