Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Kontejner na velkoobjemový odpad

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 30.3.2023
O víkendu 20. a 21. května 2023 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Kontejner bude přistaven již během pátku 19.5. a odvezen bude v pondělí 22.5.2023.

Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie a obaly jimi znečištěné, baterie, azbeztové výrobky, atd.), dále pneumatiky, elektronika apod.

Do kontejneru na velkoobjemový odpad patří nábytek, koberce, lina, keramika, starý textil, drobný stavební odpad apod.

Ostatní odpady z domácností jako papír, plasty a sklo vhazujte prosím do příslušných blízkých kontejnerů na tříděný odpad.