Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Průzkum podzemní vody

Průzkum podzemní vody

Zveřejněno dne: 1.4.2019
OÚ Rabakov zajistí pro zájemce certifikovaný odběr a akreditovanou analýzu pitné vody z jejich individuálních zdrojů vod (studny, vrty). Pro trvale přihlášené obyvatele bude proveden odběr a analýza zdarma, pro ostatní zájemce z obce Rabakov může OÚ zajistit odběr vzorku zdarma a analýzu za cenu nabídnutou akreditovanou laboratoří.
V případě zájmu je nutné se nahlásit do středy 10.4.2019 (zavolojte, napište sms nebo email, navštivte nás doma nebo v úředních hodinách na úřadě). Vlastní průzkum proběhne v květnu/červnu 2019.

Odběr vzorku vody bude proveden z kohoutku v bytě do příslušné vzorkovnice. Vzorky budou ihned odvezeny do akreditované laboratoře. Vzorky budou analyzovány
v rozsahu následujícího chemického rozboru: CHSK-Mn, chloridy, dusitany, dusičnany, amoniak a amonné ionty, uhličitany, orthofosforečnany, fluoridy, sírany, hydrogenuhličitany, CO2 celkový-volný-agresivní, rozpuštěné látky sušené, pH, sumy kationtů a aniontů, tvrdost (Ca, Mg), kationty Ca, Na, K, Mn, Mg, Fe). Dále bude proveden mikrobiální rozbor minimálně v tomto rozsahu: mikr. kult. při 22°C, mikr. kult. při 36°C, koliformní bakterie, Escherichia coli, Clostridium perfringens a intestinální enterokoky.

Výsledky budou předány indivuduálně formou laboratorního protokolu s odborným komentářem.

V rámci indikativního průzkumu podzemních vod budou tři vybrané vzorky analyzovány
i na obsah pesticidních látek.

OÚ ze všech zjištěných výsledků zpracuje anonymní statistickou studii, jejímž cílem bude poskytnout obyvatelům přehled o kvalitě podzemních vod v katastru obce Rabakov.