Domů » Hřbitov

Hřbitov

Informace o hřbitově v obci Rabakov

Správcem hřbitova je starosta obce. Správci hřibitova musí být hlášeny veškeré změny - pohřbívání, vyjímání pozůstatků a veškeré stavební práce na hrobech.

Vyhláška č. 1/2014

- stanovuje řád veřejného pohřebiště v obci Rabakov na pozemku č. parc. 134/1 v k.ú. Rabakov ze dne 8.3.2004

Schéma hřbitova


Stránky:  1 
Stránka 1 z 1