Domů » Informace pro obyvatele

Informace pro obyvatele

Informace: COVID-19

Zveřejněno dne: 31.3.2020
Zajištění informovanosti občanů: ÚŘEDNÍ HODINY OÚ BUDOU PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU ZACHOVÁNY VE STÁVAJÍCÍM ROZSAHU – SUDÁ STŘEDA 15:00 – 17:00 Pro komunikaci prosím využívejte přednostně telefonické a e-mailové spojení. Při osobní návštěvě obecního úřadu je nutné použít osobní ochranné prostředky dýchacích cest. Obec v případě ...více

Nabídka desinfekce

Zveřejněno dne: 26.3.2020
Dnes (26.3.2020) obdržel obecní úřad z Magistrátu v Mladé Boleslavi 5 litrů desinfekce na bázi alkoholu s univerzálním použitím. Vyzýváme obyvatele Rabakova, aby v případě zájmu o příděl této desinfekce, sdělili tento zájem buď telefonicky/sms (777 865 203), nebo emailem (zc.vokabar@cebo ), do zítřejší (pátek 27.3.2020) 8 hodiny večerní. Podle zájmu ...více

Zrušení zasedání zastupitelstva obce

Zveřejněno dne: 17.3.2020
V souladu s pokyny Ministerstva vnitra pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky, ruším veřejné zasedání obecního zastupitelstva naplánované na středu 18.3.2020. Náhradní termín bude stanoven po skončení krizivého  ...více

Sběr upotřebených jedlých tuků a olejů z domácností

Zveřejněno dne: 2.3.2020
V rámci sběru tříděného odpadu je v budově obecního úřadu nově umístěn kontejner na sběr upotřebených jedlých olejů a tuků. Tento odpad můžete předat během úředních hodin (vždy sudá středa od 15:00 do 17:00 hod) pracovníkům obecního úřadu. Odpadní jedlé oleje a tuky lze předat pouze v neporušené a uzavřené ...více

Svoz nebezpečného odpadu 4.4.2020

Zveřejněno dne: 22.1.2020
Obecní úřad  Rabakov oznamuje, že svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 4.4.2019 ráno v 9:00 hodin na obvyklém místě u obecního úřadu.

Upozorňujeme, že do tohoto odpadu patří:
- ledničky
- mrazničky
- autobaterie
- televizory
- monitory
- zářivky
(tato zařízení musí být kompletní - nesmí být demontována)
- obaly od barev
- olej
- monočlánky
- drob. baterie

Nový termín kurzu první pomoci Českého červeného kříže

Zveřejněno dne: 9.12.2019
V neděli 12.1.2020 v 9:00 ráno bude v budově OÚ uspořádán krátký kurz první pomoci lektorovaný pracovníky Českého červené kříže. Doba kurzu bude v rozsahu 1,5 – 2 hodin s následujícím obsahem: 1. Obecný postup první pomoci (zásady první pomoci, zásady bezpečnosti) 2. Bezvědomí, základní neodkladná ...více

Nedělní kurz první pomoci odložen

Zveřejněno dne: 30.10.2019
Kurz první pomoci lektorovaný Českým červeným křížem se tuto neděli 3.11.2019 ze strany ČČK z personálních důvodů ruší.  O náhradním termínu Vás budeme informovat co nejdříve. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Zrušení úředních hodin dne 16.10.2019

Zveřejněno dne: 9.10.2019
Příští týden ve středu 16.10.2019 jsou úřední hodiny na OÚ z organizačních důvodu zrušeny. Za případné komplikace se omlouváme.

Výzva ÚZSVM a KÚ k identifikaci vlastníků nemovitostí

Zveřejněno dne: 2.10.2019
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Zveřejněno dne: 2.10.2019
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících ...více

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 11.9.2019
O víkendu 5. a 6. října 2019 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner bude přistaven již během pátku 4.10. a odvezen bude v pondělí 7.10.2019. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie, obaly od chemikálií, baterie, atd.) , azbeztové výrobky, pneumatiky, apod. ...více

Lidové umění Českého ráje a severovýchodních Čech

Zveřejněno dne: 11.9.2019
Městské kulturní středisko, Městská knihovna Fráni Šrámka a Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků pro Sobotku a okolí uspořádají po velkém úspěchu cyklu Modrá krev Sobotecka nový cyklus přednášek a besed Lidové umění Českého ráje a severovýchodních Čech. Přednášky budou doprovázeny promítanou obrazovou dokumentací. Cyklus pořádáme ve spolupráci s Muzeem ...více

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - lesy a kůrovec

Zveřejněno dne: 9.9.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 6.9.2019
O víkendu 5. a 6. října 2019 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner bude přistaven již během pátku 4.10. a odvezen bude v pondělí 7.10.2019. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie, obaly od chemikálií, baterie, atd.) , azbeztové výrobky, pneumatiky, apod. Do ...více

Kurz první pomoci Českého červeného kříže

Zveřejněno dne: 4.9.2019
V neděli 3.11.2019 v 9:00 ráno bude v budově OÚ uspořádán krátký kurz první pomoci lektorovaný pracovníky Českého červené kříže. Doba kurzu bude v rozsahu 1,5 – 2 hodin s následujícím obsahem: 1. Obecný postup první pomoci (zásady první pomoci, zásady bezpečnosti) 2. Bezvědomí, základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace, ...více
Stránky:  1 2 3 4 Další Poslední 
Stránka 1 z 4