Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Zveřejněno dne: 3.4.2018
Dne 11.4.2018 od 17.00 hodin se v zasedací místnosti OÚ koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Rabakov.

Program zasedání:
1.    Zahájení a schválení programu schůze
2.    Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
3.    Projednání a schválení odprodeje pokáceného dřeva v obecním lese
4.    Seznámení s rozpočtovým opatřením č.1,2/2018
5.    Projednání a schválení povolení ke kácení narušeného smrku u hřbitovní zdi
6.    Projednání a schválení nabídek na  likvidaci narušeného smrku
7.    Informace o činnosti OÚ
8.    Diskuse, závěr