Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Lidové umění Českého ráje a severovýchodních Čech

Lidové umění Českého ráje a severovýchodních Čech

Zveřejněno dne: 11.9.2019
Městské kulturní středisko, Městská knihovna Fráni Šrámka a Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků pro Sobotku a okolí uspořádají po velkém úspěchu cyklu Modrá krev Sobotecka nový cyklus přednášek a besed Lidové umění Českého ráje a severovýchodních Čech. Přednášky budou doprovázeny promítanou obrazovou dokumentací. Cyklus pořádáme ve spolupráci s Muzeem Českého ráje Turnov a Regionálním muzeem Jičín. Patronkou cyklu je ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově PhDr. Vladimíra Jakouběová.

Předběžný program cyklu je následující:
  • 20.   9. 2019 Michaela Havelková: Lidový nábytek
  • 18. 10. 2019 Vladimíra Jakouběová: Lidová strava
  • 15. 11. 2019 Miroslav Cogan: Lidová plastika
  • 13. 12. 2019 Hana Macháčková: Lidová architektura
  • 17.  1.  2020 Vladimíra Jakouběová: Lidový kroj
  • 14.  2.  2020 Michael Pospíšil: Lidová píseň
  • 20.  3.  2020 Jarmila Bachmannová: Lidová mluva
  • 17.  4.  2020: Hana Macháčková: Lidové zvyky
  • 15.  5.  2020: Karol Bílek: Lidové pověsti

Přednášky se konají vždy v pátek v 18 hodin ve Šrámkově domě v Sobotce na náměstí čp. 3.

Pro návštěvníky cyklu budou připraveny ke každé přednášce výstavky příslušné odborné i regionální literatury (některé tituly bude možno zakoupit). Vstupné na jednotlivé přednášky je dobrovolné. Ti nejvěrnější návštěvníci celého cyklu budou tak jako v předchozím cyklu Modrá krev odměněni. Pokusíme se také opět vydat sborník s texty všech přednášek. Podrobnosti a přesné údaje o jednotlivých přednáškách najdete průběžně v našem Zpravodaji, na plakátech a na vývěskách MKS Sobotka a na internetových stránkách MKS a MK FŠ. Veškeré dotazy vám rádi zodpovědí pracovnice MKS a MK FŠ v Sobotce nebo Karol Bílek.

První přednáška etnoložky Michaely Havelkové z turnovského muzea bude 20. září věnována kráse lidového nábytku našeho kraje. Uvidíte promítnuté nádherné truhly, skříně a další kusy nábytku, uslyšíte o jejich tvůrcích, mj. o Vincenci Hořejším a jeho rodu ze Sobotky.

Druhou přednášku přednese PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově a autorka řady odborných i populárních národopisných publikací. Vařit asi při přednášce nebudeme, ale krajových receptů se jistě dozvíme 18. října celou řadu.

Na 11. listopad se mohou těšit všichni ctitelé krás Českého ráje, jeho lidových plastik a drobných památek, o nichž bude vyprávět PhDr. Miroslav Cogan, historik umění rovněž z turnovského muzea.

Těšíme se na vaši účast!
za pořadatele Karol Bílek