Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Upozornění spol. ČEZ Distribuce, a. s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění spol. ČEZ Distribuce, a. s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Zveřejněno dne: 25.9.2020
Obecní úřad obdržel od spol. ČEZ Distribuce, a. s. žádost o uveřejnění následujícího upozornění  ohledně  povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Upozornění s kompletní informací je ke stažení v následujícím dokumentu: