Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Uzavírka silnice mezi obcemi Prodašice a Dětenice

Uzavírka silnice mezi obcemi Prodašice a Dětenice

Zveřejněno dne: 10.3.2021
Silnice mezi obcemi Prodašice a Dětenice bude v dubnu až květnu 2021 zcela uzabřena z důvodu rekonstrukce vozovky.

  • Označení silnice: 27947           
  • Druh uzavírky provozu na silnici: 27947 – úplná uzavírka provozu
  • Přesné určení místa: 27947 od křiž. se silnicí č. 27523 ke křiž. se silnicí č. 27948 (viz příloha DIO)
  • Důvod trvání uzavírky: oprava silnice
  • Důvod uzavírky s uvedením rozsahu prací: oprava silnice
  • Návrh objízdné trasy: po silnicích 279, 280 a 27523 (viz příloha DIO)
  • Termín uzavírky:  6.4. - 31.5.2021

Grafická příloha s vyznačením uzavírky a objízdné trasy ZDE (DIO).