Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - lesy a kůrovec

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - lesy a kůrovec

Zveřejněno dne: 9.9.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019