Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Zrušení zasedání zastupitelstva obce

Zrušení zasedání zastupitelstva obce

Zveřejněno dne: 17.3.2020
V souladu s pokyny Ministerstva vnitra pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky, ruším veřejné zasedání obecního zastupitelstva naplánované na středu 18.3.2020. Náhradní termín bude stanoven po skončení krizivého  stavu, nebo v případě nezbytné, či nevyhnutelné nutnosti zasedání uspořádat.

Pokyny MV:
"Oproti dosavadním krizovým opatřením neobsahuje nynější opatření výjimku pro zasedání orgánů veřejné moci, která se konají na základě zákona. Současně platí, že cílem mimořádného opatření je zachování akceschopnosti orgánů obce pro plnění úkolů krizového řízení.

Přestože krizové opatření, zakazující od 16. 3. 2020, 0:00 volný pohyb osob, nevylučuje možnost svolat jednání zastupitelstva obce, Ministerstvo vnitra sděluje, že se tak může konat pouze za podmínky, že je jednání zastupitelstva nezbytné a zcela nevyhnutelné.

Není-li tato podmínka splněna, pak zasedání nelze konat, a případně svolané zasedání je třeba zrušit. Zasedání se zruší obdobně jako se svolává, tedy zveřejněním informace na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně dalšími v místě dostupnými prostředky (obecní rozhlas, informace na budově, v níž se zasedání koná, apod.).

Upozorňujeme, že zasedání není nezbytné konat z důvodu zákonem stanovené tříměsíční frekvence podle § 92 odst. 1 zákona o obcích. Po dobu účinnosti krizového opatření tato lhůta z povahy věci neplyne."