Domů » Valečov - Drábské světničky

Valečov - Drábské světničky

Průběh trasy:

1. Valečov - Skalka (1,5 km) - Drábské světničky (4 km) - Valečov (8 km)
2. Valečov - Skalka (1,5 km) - Drábské světničky (4 km) - Na Krásné vyhlídce (6 km) - Skalka (8,5 km) - Valečov (10 km)

Popis trasy: Z parkoviště s občerstvením pod hradem Valečovem půjdete po červené a žluté turistické značce na zříceninu hradu. Hrad Valečov pochází z 2. poloviny 13. století a první písemné zmínky o něm jsou z let 1316-18. Slovanský název místa upomíná na to, že opevněné místo zde bylo již dříve. Hrad ležící na třech pískovcových skalách byl částečně vytesán do skalního masivu a nejprve byl většinou dřevěný. Ve 14. století vznikl mohutný zděný palác, který byl rozšířen v 16. století. Hrad zpustl po r. 1652.

Na pobyty romantického básníka Karla Hynka Máchy upozorňuje pamětní deska umístěná na skále vlevo od přístupového schodiště k pokladně. Dnes je Valečov v majetku obce Boseň a prohlídka je s průvodcem. Z hradu se naskýtá daleký rozhled. Je dobře vidět i kostel sv. Václava v blízké Bosni, který je barokní stavbou z roku 1729. Na hřbitově u kostela najdete hroby připomínající bitvu u Mužského z prusko - rakouské války v roce 1866 i hrob známého propagátora turistiky a lyžování Aleše Lyžce.

Z hradu se pokračuje po červené značce oblastí skalních bytů, světniček, dílen a chlívků, které byly obydleny ještě koncem 19. století. Po červené značce půjdete přes osadu Bunclavu na křižovatku na Skalce. Červená vede skalními roklemi, až vystoupíte na okraj rozsáhlé plošiny. Zde je prvním zajímavým místem Klamorna, ke které vede krátká odbočka. Na Klamorně najdete zbytky středověkého hrádku (valy, příkopy, skalní světničky a cisterna).

Cesta pokračuje přes plošinu Hrada, vyhledávané sídliště již od mladší doby kamenné. Osídlena byla i lidem popelnicových polí, za doby železné, Kelty i Slovany. Dalším zastavením jsouDrábské světničky, skalní hrádek z konce 13. stol. Skalní bloky byly propojeny dřevěnými stavbami. Zachováno je 18 vytesaných prostor. Hrádek byl opěrným bodem sirotčích vojsk, které ho opustily po bitvě u Lipan. Sloužil jako modlitebna nekatolíků za protireformace.

Z Drábských světniček vede modrá značka, po které můžete dojít přes Dneboh do Zásadky (možnost občerstvení) a vrátit se po červené značce do výchozího místa na parkoviště pod hradem Valečovem (8 km). Přitom pod Drábskými světničkami na okraji obce Dneboh projdete územím místní části Kavčina, které bylo v 27. června 1926 postiženo ničivým sesuvem půdy. Tehdy bylo zničeno 11 domů a dodnes lze pozorovat šikmo rostoucí stromy.

Základní trasa vede po červené a modré značce skalní průrvouStudený průchod a po okraji plošiny k restauraci Na Krásné vyhlídce (možnost občerstvení). Nedaleko restaurace se nachází přírodní zajímavost - Trhlinová propast a z prostranství před restaurací je atraktivní výhled na Ještěd, údolí Jizery, Turnovsko a rybník Žabakor.

Naše trasa pokračuje po zelené turistické značce pod vrcholemMužský (463 m). Na osamělý čedičový vrch uprostřed pískovcové plošiny vede odbočka ze zelené značky. Z vrcholu je nádherný kruhový rozhled. Pomník připomíná bitvu, která se na plošině odehrála při prusko - rakouské válce v roce 1866. Pro svou dominantní polohu býval Mužský místem mohutných táborů lidu.

Velmi zajímavá je i osada Mužský tvořená převážně roubenou zástavbou se skupinou vzrostlých lip a jírovců. Uprostřed byla tradičními postupy zrekonstruována i krásná zvonička. Jádro obce bylo v roce 1995 vyhlášeno vesnickou památkovou rezervací.

Zelená značka vede z Mužského po silničce na křižovatku na Skalce. Ze Skalky na výchozí místo k parkovišti pod hradem Valečovem můžete dojít po již popisované červené značce přes hrad. Použít můžete i zeleně značenou cyklotrasu přes Zásadku(10 km).